YouTube KuToNieTo
English version

Starożytny System Modyfikacji Pogody w Dahszur

Przegląd technologii modyfikacji pogody odkrytych wewnątrz czerwonej i łamanej piramidy w Dahszur. Niesamowita implementacja technologii kwantowych przy zastosowania bardzo prostych rozwiązań praktycznych tysiące lat temu. Oglądaj...


Anarchia Kontroli Umysłu Przyczyną Stopniowego Upadania Cywilizacji Zachodniej

Anarchia kontroli umysłu jest zasadniczą przyczyną, dla której obecnie zaczynamy znajdować siebie w świecie bez oparcia na trwałych zasadach prawa, porządku i bez poczucia bezpiecznej przyszłości. Czytaj...


Antygrawitacyjne Metody Starożytnego Egiptu – Prezentacja Filmowa

Wygląda na to, że najbardziej skuteczne i najdokładniejsze metody kontroli umysłu stosują swego rodzaju siatkę sprzężeń rezonansowych. Ta metoda wywodzi się z technologii kontroli pogody. Nigdy tego nie opisywałem, ponieważ nie rozumiałem zagadnienia wystarczająco, aby zabierać publicznie głos na ten temat. Jakkolwiek praktyczne doświadczenia w przebywaniu w środowisku tej technologii pozwoliły mi na rozwiązywanie zagadki antygrawitacyjnych technologii starożytnego Egiptu. Film przedstawia metody, które umożliwiły w starożytności wzniesienie olbrzymich budowli wykonanych z dużych i ciężkich kamiennych bloków. Oglądaj...


Technologia Dżed – Prezentacja Filmowa

Film jest efektem mego niekończącego się zainteresowania technologiami starożytnego Egiptu. Technologie kontroli umysłu opierają się fundamentalnie na zasadach technologii znanych i praktycznie zastosowywanych już wiele tysięcy lat temu. Współczesna kontrola umysłu jest ukryta za oprawą elektromagnetyczności i elektroniki. Tymczasem użytkowe technologie starożytnego Egiptu to stosunkowo łatwa w zrozumieniu esencja zagadnień związanych ze sprzężeniem rezonansowym. Technologia Dżed jest bardzo ważnym narzędziem operacji na wolnej energii. Bez zrozumienia technologicznych metod starożytności nie będziemy w stanie w pełni zrozumieć współczesnej technologii kontroli umysłu. Oglądaj...


Skomplikowany Temat Obrony Przed Kontrolą Umysłu

Obrona przed kontrolą umysłu to mówiąc krótko zadanie niemożliwe. Jak do tej pory nie ma żadnej doskonałej metody na pełne wyzwolenie się od tego kłopotu. Ale gdzieś jest miejsce, z którego powinniśmy rozpocząć budowanie rzeczowego podejścia do zagadnienia. Ten artykuł jest jednocześnie próbą i propozycją określenia takiego miejsca. Czytaj...


Wolna Energia w Starożytnym Egipcie

Prezentacja filmowa wprowadza w podstawy technologii fali skalarnej i sprzężenia rezonansowego. Potem te pojęcia są użyte dla interpretacji znaczenia jednego z obrazków znanych żarówek z Dendery i przede wszystkim do opisu systemu produkcji wolnej, bezprzewodowej energii zbudowanego wewnątrz ścian Wielkiej Piramidy w Gizie. Oglądaj...


Mistycyzm w Kontroli Umysłu

Z tym zjawiskiem spotkała się chyba każda osoba, która ma do czynienia z kontrolą umysłu. Kontrolerzy częstokroć utożsamiają efekty działania rzeczywistych urządzeń z niewypowiedzianą rolą ‘tajemnicy’, która dręczy umysł ofiary i przybiera osobową formę operatora. Chociaż jest to już stara szkoła postępowania to niektóre z jej elementów pozostają aktywne i znajdują zastosowanie współcześnie. Jak dotąd nie spotkałem się jeszcze z próbą rzeczowego potraktowania tego tematu. Dlatego chcę się podzielić osobistymi doświadczeniami i opowiedzieć jak poradziłem sobie z tajemnicą kontroli umysłu i gdzie mnie to zaprowadziło. Czytaj...


Implanty Eteryczne! Naprawdę?

Na zjeździe osób prześladowanych w Berlinie, 2015, Dr. Henning Witte wystąpił z prezentacją na temat implantów eterycznych. Oglądając wersję YouTube tej prezentacji zrozumiałem, że jest ona wielce odmienna od jego prezentacji na temat fal skalarnych, rok wcześniej. Uważam, że treści tych dwóch prezentacji nie powinno się wzajemnie utożsamiać i postanowiłem opisać, dlaczego. Czy implanty eteryczne to rzeczywistość? Uważam, że bardzo w to wątpię. Jakkolwiek każdy zainteresowany powinien ocenić to sam. Czytaj...


Piramida Cheopsa i Implant – Wolna Energia vs Kontrola Umysłu

Czy jest to możliwe, że tysiące lat temu na Ziemi istniała cywilizacja posiadająca znajomość energii elektrycznej? Czy znajomość tej technologii przewyższała nasze obecne zrozumienie? Czy jest to technologia zbieżna z technologią kontroli umysłu na odległość? Ten artykuł przedstawia wizję piramidy Cheopsa, jako elektrowni i porównuje domyślne zasady działania tego systemu do praktycznie znanych mi efektów zasad działania implantu kontroli umysłu. Przedstawiam dosyć szczegółową historię implantu dla uzasadnienia teorii dotyczącej grawitacyjnych podstaw technologii kontroli umysłu. Czytaj...


Finalne Rezultaty Inwestygacji Związków Pomiędzy Kontrolą Umysłu i Religią

Doszło do walki, której polem jest domniemana przyszłość ludzkości. Stronami tej bitwy są siły kontroli umysłu i ci, którzy próbują wdrożyć technologie eksploatacji wolnej energii. Chyba jeszcze nigdy w historii człowieka nie było sprawy tak ważnej jak ta. Kontroli umysłu nie można pokonać jej własnymi środkami, ponieważ to prowadzi wyłącznie do rozszerzania tego zjawiska. Kontrola umysłu może być pokonana jedynie przez ludzki intelekt i instynkty samozachowawcze. Gdzie będziesz, gdy ta bitwa doścignie i Ciebie? Co będziesz o tym wiedział? Czy będziesz przygotowany? Być może te obserwacje mogą wskazać odpowiednie miejsce, z którego możesz rozpocząć twe poszukiwania. Czytaj...


Fale Skalarne w Kontroli Umysłu
Relacja z Prezentacji Dr Henninga Witte na Pierwszej Konferencji Dotyczącej Utajonego Nękania Bruksela 2014

Dr Henning WitteBronie elektromagnetyczne to zagadnienie, które ostatnio zbulwersowało polską opinię publiczną. Powinniśmy wiedzieć, że fale elektromagnetyczne, które się kojarzą w sposób naturalny z tym rodzajem broni, to zaledwie niewiele znacząca przesłona tej technologii. Prezentacja Dr. Witte jest rzeczowym wprowadzeniem w to zagadnienie. Ten materiał może zaniepokoić nawet tych, którzy uważają, że kontrola umysłu ich nie dotyczy i nie mają z tym nic wspólnego. Jakość tłumaczenia waha się pomiędzy swobodnym i dosłownym na miarę potrzeb. Treść prezentacji jest łatwo przyswajalna i może stać się podręcznym środkiem referencyjnym, do którego można się odwoływać w dalszych poszukiwaniach zrozumienia technologii skalarnych. Czytaj...  


Kontrola Umysłu i Religia

Musi pojawić się ktoś, kto finalnie przedstawi zagadnienie związków pomiędzy kontrolą umysłu a religią. Bez informacji tego typu rozeznanie zjawiska postępuje w mylnym kierunku. Współcześni sterowani mają raczej  do czynienia z kontrolerami pod wpływem religii, a sami nie zauważają bezpośrednio udziału religii w kontroli umysłu. W przypadku osobnika sterowanego od wielu dekad, takiego jak ten autor, religijni dysponenci kontroli umysłu są zmuszeni do operacji pod własnym imieniem dla zachowania struktury organizacyjnej i rozeznania przeszłości. Rozeznanie rzeczywistych warunków środowiska osoby pod wpływem kontroli umysłu może być ogromnie pomocne dla przetrwania. Ten artykuł oferuje pomoc w wytworzenia stosownego dla tego celu narzędzia rozpoznania sytuacji. Czytaj...


Archiwizowana Polska Strona Kontroli Umysłu (1997-2001)
w trybie off-line

Wszystkie pliki PSKU są obecnie dostępne do ściągnięcia w postaci pliku artykuly.7z. Ściągnięty plik odpakuje się do folderu, w którym START umożliwi zorganizowane przeglądanie strony. Bardzo wiele adresów ze starej strony jest już nieaktualne. Jakkolwiek, być może warto zajrzeć do pierwszej polskiej strony dotyczącej kontroli umysłu. Pobierz...


Kontrola Umysłu i Realność

Kontrola umysłu to znacznie więcej niż stosunkowo zawężone zagadnienie influencji umysłu i ciała ludzkiego przy użyciu środków technologicznych. Ten artykuł jest próbą poszerzenia rozeznania warunków i zależności, które powodują, że kontrola umysłu w sposób systematyczny staje się największym problemem dla przyszłości ludzkości. Czytaj...


Kontrola Umysłu w XXI Wieku

Co dzieje się w życiu osoby poddanej kontroli umysłu? Jakie zjawisko fizyczne jest podstawą technik sterowania? Jak stało się, że działalność tak przeciwna ludzkiej naturze jest bardzo sukcesywna przez bardzo długi czas i pozostaje zupełnie ignorowana przez społeczeństwo? Jaki jest główny cel kontroli umysłu? Co powinieneś o tym wiedzieć? Przeczytaj raport osoby, która pozostaje pod wpływem kontroli umysłu od ponad pół wieku. Czytaj...